FAQ

Wat is het verschil tussen Persoonlijke begeleiding en Huiswerkbegeleiding?
Wat is het verschil tussen Bijles en Huiswerkbegeleiding
Hoe werken we bij Oikos naar jouw zelfstandigheid toe?
Hoe zijn de maandbedragen berekend?
Is Oikos open tijdens de schoolvakanties?
Hoe gaat Oikos om met het Covid 19 virus?
Wat is het verschil tussen Persoonlijke begeleiding en Huiswerkbegeleiding?

Beide begeleidingsvormen zijn maatwerk, dat wil zeggen dat jouw behoeftes de begeleiding vormgeven.

Voor de huiswerkbegeleiding geldt dat je leert hoe je zo efficient mogelijk leert. Iedereen leert anders, dus huiswerkbegeleiding bij Oikos zal dan ook voor iedereen anders zijn, maatwerk dus.

Persoonlijke begeleiding gaat een stapje verder omdat we niet alleen ingaan op leren in het algemeen, maar specifiek ingaan op een voor jou relevant aspect. Minimaal 1 keer per week hebben we een een-op-een contactmoment waarop we jouw specifieke leerprobleem gaan aanpakken.

Heb je moeite met presenteren? We gaan werken aan je lichaamshouding en zelfvertrouwen. Ben je chaotisch? We gaan samen ervaren hoe orde in je leven voor rust en duidelijkheid zorgt. Heb je problemen met voeding? We lopen door de supermarkt en worden bewust van hoe voeding ons leven en dus het leren beïnvloedt.

We maken aan het begin van de begeleiding een plan hiervoor en deze evalueren we regelmatig.

Wat is het verschil tussen Bijles en Huiswerkbegeleiding

De termen Bijles en Huiswerkbegeleiding worden nog wel eens gebruikt om grofweg hetzelfde aan te duiden. Vaak wordt Bijles bedoelt wanneer men Huiswerkbegeleiding zegt en andersom. Ik leg hieronder kort uit wat de verschillen zijn.

Bijles krijg je voor een vak waar je moeite mee hebt. Ieder vak heeft zijn eigen leerstrategie en je krijgt bij bijles extra uitleg over het vak. Ook leer je vaardigheden die je nodig hebt voor het maken van de vaktoetsen. Bij Oikos huiswerkbegeleiding bieden we verschillende bijlessen aan. Bijvoorbeeld: Pabo rekentoets, Economie of Nederlands.

Huiswerkbegeleiding is gericht op het leren leren. Je maakt bij ons je huiswerk, maar we gaan ook aan de slag met: studievaardigheden, plannen, structureren of een andere vaardigheid die je helpt om beter te leren. Bij Oikos huiswerkbegeleiding bieden we huiswerkbegeleiding op maat. Dat wil zeggen dat de begeleiding afgestemd wordt op jouw specifieke leerdoelen.

Hoe werken we bij Oikos naar jouw zelfstandigheid toe?

De meest intensieve begeleiding is de persoonlijke begeleiding waarin we specifiek een leerprobleem aanpakken op een manier die aangepast is aan jouw behoeften.

Deze is indien gewenst te combineren met huiswerkbegeleiding waarin we je in algemene zin begeleiden bij het leren ”leren”.

Als je jouw leerstijl eigen hebt gemaakt en zelfstandig kunt werken kun je doorstromen naar huiswerk maken onder toezicht. In deze laatste fase blijven we je in de gaten houden en kun je gebruik maken van onze diensten en faciliteiten.

Het doel is om je onafhankelijk van Oikos huiswerkbegeleiding te maken. De laatste stap kan daarom dus ook uitstroom zijn.

Bovenstaande stappenplan is het uitgangspunt, maar in een intakegesprek bekijken we samen wat voor jou het beste is.

Hoe zijn de maandbedragen berekend?

Bij Oikos betaal je maximaal 10 maanden per jaar een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal dagdelen welke per week worden afgenomen. Dit wordt vermenigvuldigt met 41 (41 lesweken in een jaar). Hierdoor betaal je dus niet voor de schoolvakanties, maar iedere maand een vast bedrag. Hierdoor weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

.

Is Oikos open tijdens de schoolvakanties?

Het korte antwoord is “nee”. Oikos biedt geen huiswerkbegeleiding of bijles aan tijdens schoolvakanties. In de berekening van het maandbedrag is hier rekenening mee gehouden. Zo betaal je welliswaar iedere maand hetzelfde, maar betaal je dus niet voor de vakanties. De examentraining gaat wel door. Deze wordt in blokken van 2 of 3 dagen gepland, ook tijdens de reguliere meivakantie kun je bij Oikos examentraining volgen.

Hoe gaat Oikos om met het Covid 19 virus?

Oikos huiswerkbegeleiding handelt conform de richtlijnen van de rijksoverheid en volgt het advies van onze brancheorganisatie op om open te blijven voor kwetsbare leerlingen. Dit betekent dat wij, met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen, op locatie huiswerkbegeleiding aanbieden.

Dit betekent concreet dat een leerling bij binnenkomst zijn handen desinfecteert bij de desinfectiezuil, gaat zitten op een aangewezen plek en alleen opstaat waneer daar toestemming voor is gegeven. De plaatsing is dusdanig verspreid over de ruimte dat men op een veilige afstand van anderen kan leren.

Dit betekent dat er zowel tussen leerling en begeleider als tussen leerlingen onderling ten alle tijden 1,5  meter afstand gehouden wordt. De begeleiding vindt dus op 1,5 meter afstand plaats aan een speciaal ingerichte werktafel. De ruimte beschikt over voldoende natuurlijke ventilatie en we zorgen dat de ruimte ook geventileerd blijft.

Wanneer een leerling milde verkoudheidsklachten (denk bijvoorbeeld aan niezen, loopneus, etc.) blijft hij of zij thuis en wanneer een leerling klachten ontwikkeld tijdens de begeleiding wordt hij of zij naar huis gestuurd. Het is ten alle tijden mogelijk om de begeleiding om te zetten in begeleiding op afstand (videobellen). Indien een leerling in quarantaine moet vanwege een Covid besmetting gaan we in principe altijd over op afstandsbegeleiding, mits de gezondheid van de leerling dit toelaat uiteraard.

Tijdens een intakegesprek kunt u de faciliteiten bekijken en kunnen we bovenstaande verder toelichten.

Menu